تشک مواج

شرکت تجهیزات پزشکی رایین صنعت

شرکت مهندسی رایین صنعت در تاریخ 18/07/1384 با هدف طراحی، ساخت، تعمیر و مشاوره در حوزه های فنی و مهندسی تأسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از تجربیات خود در عرصه های خدمات و تعمیرات و آشنایی به نیازهای مراکز درمانی موفق به دستیابی به طرحی نو در ساخت دستگاه تورنیکت دیجیتالی میکروبیس و ملزوم اصلی آن یعنی کاف­های تورنیکت رایین صنعت گردید.

نوشتهٔ پیشین
محسن البرزی موسس و مدیر عامل پختینو و تیزفود
نوشتهٔ بعدی
شرکت ایمن سازان قشم

آخرین رویدادها

رویدادی یافت نشد
فهرست