دوره حرفه ای مشارکت در ساخت

دوره حرفه ای مشارکت در ساخت

پنجمین دوره حرفه ای مشارکت در ساخت


مشارکت در ساخت پر سود ترین نوع قراردادهای ساختمانی است
اما برای موفقیت مداوم در این حوزه مشاورین، مهندسین و وکلا باید توانایی های خود را بالا برده تا بتوانند قراردادهای بهتر و بیشتری منعقد نمایند.

جهت آشنایی کامل با این قرارداد شما می توانید در جلسه آموزشی “روش های کسب درآمد از قراردادهای مشارکت در ساخت و معرفی دوره حرفه ای مشارکت” شرکت نمایید
برای ثبت نام در این جلسه روی لینک زیر کلیک کنید:
https://evnd.co/TUUxd

در این دوره شما فقط مسائل تئوری را آموزش نمی بینید بلکه در هر جلسه مسائل و کیس های واقعی به شما ارائه شده و باید به عنوان تمرین بر روی آنها فعالیت نمایید.

جلسه اول

مقدمه حقوق و قواعد قراردادها

عنوان شروع پایان
اصول و مقدمه نظام حقوقی ایران ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
انعقاد و اعتبار قرارداد (تعریف عقد، اقسام عقد، اصل آزادی قراردادی) ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
انعقاد و اعتبار قرارداد (اهلیت،نمایندگی، معامله فضولی، مورد معامله، جهت معامله) ۱۱:۵۰ ۱۲:۰۰
آثار قرارداد (تفسیر، تکمیل و تعدیل قرارداد، شروط ضمن عقد، الزام قرارداد، تعهد به نفع یا ضرر ثالث) ۱۲:۰۰  

 

نظر آقای دکتر ابن شریعه راجعه به دوره حرفه ای مشارکت در ساخت

جلسه دوم

قواعد عمومی قراردادها + بیع

عنوان شروع پایان
اجرای قرارداد( وفای به عهد، اجرای اجباری عقد، عهد شکنی و مسئولیت قراردادی، خسارت ناشی از عهدشکنی) ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
انحلال قرارداد ( اقاله یا تفاسخ، انحلال ارادی یا فسخ، خیارات (خیار مجلس، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار شرط، خیار تخلف شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار غبن، خیار رویت، خیار تفلیس و تعذر تسلیم)، انحلال قهری یا انفساخ) ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
مفهوم و انعقاد بیع (اوصاف بیع، قصد و رضا، اهلیت و اختیار تصرف، موضوع بیع) ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
آثار بیع( انتقال مالکیت مبیع و ثمن، الزام به تسلیم مبیع، تادیه ثمن و …) ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

جلسه سوم

عقود معین

عنوان شروع پایان
اجاره (انعقاد اجاره، آثار اجاره، انحلال اجاره ،سرقفلی، حق کسب و پیشه) ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
صلح، هبه، قرض (صلح عمری، هبه معوض، رجوع از هبه قرض الحسنه، اثر قبض در هبه، قرض بامنفعت) ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
وکالت (وکالت تام، حق توکیل، وکالت فروش، ابطال وکالت، آثار وکالت نسبت به دو طرف و شخص ثالث، فسخ و انفساخ وکالت) ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
شرکت مدنی (مشارکت مدنی) ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

جلسه چهارم

ادامه عقود معین + داوری

عنوان شروع پایان
وقف، جعاله (انواع موقوفات، نقش جعاله در اخذ کمیسیون) ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
شرکت تجاری، معاوضه، تهاتر ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
داوری (قانون آئین دادرسی مدنی، شرایط داور، قرارداد داوری) ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
داوری (صدور رای داوری، ابطال داوری) ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

مخاطبین دوره


مخاطبین این کارگاه چه کسانی هستند؟

مدیران بنگاه های املاک سراسر کشور
مشاورین املاکی که قصد دارند در این زمینه فعالیت داشته باشند
سازندگانی که قصد مشارکت در ساخت دارند
وکلایی که قصد دارند در این حوزه فعالیت نمایند
مهندسینی که قصد دارند در زمینه ی انعقاد قراردادهای مشارکت در ساخت فعالیت کنند
افرادی که قصد دارند در قراردادهای مشارکت در ساخت به عنوان داور فعالیت کنند
علاقمندان به اصول قراردادهای مشارکت در ساخت
کارشناسان رسمی دادگستری
سرمایه گذاران در مسکن

اصول شهرداری و شهرسازی

جلسه پنجم

عنوان شروع پایان
طرح جامع، طرح تفصیلی، پهنه بندی، تراکم، سطح اشغال ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
پیشروی مازاد، 60+2 ، دستور نقشه ، تشویقی، تجمیع ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
عوارض، جواز، باغات و فضای سبز ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
طراحی نقشه، ضوابط پله، آسانسور، آتش نشانی، نظام مهندسی و … ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

نظر آقای جعفر جعفرزاده مدیرعامل اهواز ملک در خصوص دوره چهارم

جلسه ششم

قراردادهای خصوصی و تعریف مشارکت در ساخت

عنوان شروع پایان
ماده 10 قانون مدنی ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
تعریف قرارداد مشارکت در ساخت ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
قوانین امری و قوانین تکمیلی ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
انواع مشارکت(خرید بخشی از ملک، املاک پر مالک، ترکیب مشارکت و مدیریت پیمان ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

جلسه هفتم

روش های حل مسئله، قدرالسهم مالکین، محاسبه آورده طرفین

عنوان شروع پایان
روش های حل مسئله ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
قدرالسهم مالکین، توافق جهت ساخت(قانون تملک آپارتمانها) ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
محاسبه سهم در املاک تجمیعی (به روش ارزش گذاری، بر اساس قدرالسهم و محاسبه سود مشترک) ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
محاسبه درصد مشارکت در ساخت (بلاعوض، قرض الحسنه، روشهای ارزش گذاری ملک) ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

آیا برای این دوره گواهی نامه صادر می شود؟


در طول مدت دوره آزمونهای متفاوتی بصورت فردی و گروهی برگزار شده و در پایان گواهینامه ای از طرف شرکت مهندسی تکا به اشخاص اختصاص داده خواهد شد که در وبسایت شرکت مهندسی تکا قابل استعلام و صحت سنجی می باشد.

جلسه هشتم

اصول مذاکره و اقناع طرفین در قرارداد مشارکت

عنوان شروع پایان
اصول مذاکره و اقناع طرفین در قرارداد مشارکت ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
ارزیابی انواع مذاکره، جایگاه مذاکره کننده، اصول اخلاقی، استراتژی مذاکره، آیا باید برای هر موضوعی مذاکره کرد ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
مذاکره جهت حل اختلاف، مذاکره جهت انجام معامله، آنالیز مذاکره، روش سوال پرسیدن صحیح ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
روش های روانشناختی مذاکره، دام های مذاکره، مسئله اطمینان بیش از حد، اصل تضاد و بازپرداخت در مذاکره ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

 

جلسه نهم

تنظیم قرارداد مشارکت

عنوان شروع پایان
مواد شکلی قرارداد (طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، ملک موضوع قرارداد، تابعیت قرارداد، اسناد و مدارک قرارداد، نماینده طرفین) ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
مواد مرتبط با حدود قرارداد (مشخصات ساختان آتی، آورده طرفین، زمانبندی قرارداد، لیست مصالح، تخلفات ساخت، اضافه بنا، داوری) ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
مواد مرتبط با فروش (تقسیم نامه، پیش فروش، انتقال سهم) ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
تعهدات طرفین و … (تعهدات مالکین و سازنده ، آثار قرارداد، اقرارات، وام، بیمه، نقشه، فورس ماژور، انحلال، خسارت، حق فسخ، الزام، حدود اختیار مالکین در اجرا) ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

 

جلسه دهم

اصول ثبتی و سندخوانی + دلالی

عنوان شروع پایان
مبانی ثبت اسناد ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
سند رسمی و عادی ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
سندخوانی (سند دفترچه ای، تک برگ، بنچاق) ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
قانون دلالی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

جلسه یازدهم

رویه محاکم قضایی در دعاوی مشارکت در ساخت

عنوان شروع پایان
پیش فروش ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
داوری ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
درخواست های الزام به ایفای تعهد ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
چک و قواعد اخذ خسارت و ضمانت ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

مهارت آموزی


در پایان این کارگاه چه مهارت هایی کسب خواهید کرد:

شما آمادگی کامل جهت انعقاد یک قرارداد مشارکت در ساخت را از صفر تا صد خواهید داشت
شما می توانید با بررسی قراردادهای مختلف ایرادات، ابهامات و مسائل آتی آن را تشخیص داده و رفع نمایید
شما می توانید جهت انتخاب سازنده و انعقاد قرارداد اصولی با ایشان اقدام نمایید
شما می توانید جهت حل اختلاف یا انجام مذاکرات مشارکت در ساخت فعالیت نمایید
شما آمادگی قبول داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت را خواهید داشت
شما می توانید به عنوان مباشر و مشاور در قراردادهای مختلف مشاوره دهید
شما آمادگی بررسی و تنظیم عقودی همچون: بیع، اجاره، صلح، هبه و… را خواهید داشت
با اصول حقوقی و نظام قوانین ایران کاملا آشنا خواهید شد
با رویه قضایی در محاکم آشنا خواهید شد
روش های مذاکره و حل مسئله طرفین قرارداد را آموزش دیده و استفاده خواهید کرد
شما می توانید در خصوص مسائل شهرداری قراردادهای مشارکت به دیگران مشاوره داده و کسب درآمد کنید
شما امکان محاسبات قدرالسهم مالکین در یک ملک و یا املاک تجمیعی مسکونی، اداری و تجاری را خواهید داشت
با با نحوه بررسی اسناد رسمی و غیر رسمی، استعلام و صحت آنها آشنا خواهید شد

جلسه دوازدهم

اصول بازاریابی خدمات مشارکت

عنوان شروع پایان
بازاریابی خدمات ۰۹:۰۰ ۰۹:۵۰
بازاریابی و واسطه گری معاملات ۱۰:۰۰ ۱۰:۵۰
اخذ پروژه مشارکت ۱۱:۰۰ ۱۱:۵۰
بازاریابی دعاوی مشارکت در ساخت(داوری و …) ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰

سخنرانان

برگزارکنندگان

بابیش از 12 سال تجربه در خصوص قراردادهای مشارکت در ساخت

منابع دوره


جلد یک الی پنج قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان

اموال و مالکیت، دکتر ناصر کاتوزیان

قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز، حانیه ذاکری نیا

قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ناصر کاتوزیان

عقود معین دکتر ناصر کاتوزیان

قانون مدنی

قانون تجارت

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون پیش فروش مصوب 1389

قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343

قانون آئین دادرسی مدنی

قانون شهرداری

طرح تفصیلی تهران

Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills,George Siedel by University of Michigan

Creative Problem Solving,Brad Hokanson,Phd & Jody Nyboer, Phd, University of Minnesota

Types of Conflict,Najla DeBow, University of California, Irvine

 

منبع : ایوند

تاریخ

تير 05 1399 - شهريور 26 1399

زمان

09:10 ق.ظ - 01:00 ب.ظ

هزینه

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

تاریخ و اطلاعات رویداد

رویدادی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

برای امنیت ، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز Google استحریم خصوصیسیاست وشرایط استفاده.

من با این شرایط موافقم.

فهرست