همایش سراسری بانوان اکوسیستم کارآفرینی کشور

همایش سراسری بانوان اکوسیستم کارآفرینی کشور

هدف ازبرگزاری این همایش

مفهوم کارآفرينی

امروزه واژه‌ی کارآفرینی مفاهیمی همچون نوآوري، مخاطره‌پذيري، ايجاد يا تجديد ساختار يك واحد اقتصادي و اجتماعي، رضايت‌شخصيو استقلال‌طلبي را به ذهن متبادر می‌سازد. همه بر ايـن  باورنـد كـه كارآفرينی (Entrepreneurship) موتور محركه‌ی توسعه‌ی اقتصادي كشورهاي توسـعه يافته و در حال توسـعه است. کارآفرینی فرآیند ایجاد و دستیابی به فرصت‌ها و دنبال‌کردن آن‌ها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است. یکی از جنبه‌های اصلی کارآفرینی شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌ها برای گسترش شرکت‌های کوچکتر است. كارآفريني عبارت است از فرآيند نوآوري و بهره‌گيري از فرصت‌ها، باتلاش وپشتكار بسيار و همراه با پذيرش ريسك‌هاي مالي، رواني و اجتماعي كه با انگيزه كسب سود مالي، توفــيق‌طلبي، رضايت شخصي و اســتقلال صورت پذيرد .

 اهميت‌ كارآفريني‌‌ از نظر ايجاد اشتغال برای زنان

زنان در کشورهای رو به توسعه، امید اول برای ارتقای خانواده‌ها و رشد و توسعه‌ی کشورهای خود محسوب می‌شوند. موفقیت زنان كارآفرين در جوامع نه ‌تنها سبب سودهای اقتصادی می‌شود، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌نمایند. زنان به دلایل متعدد از جمله بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی، وارد کارآفرینی می‌شوند. چون کارآفرینی راهی برای برون‌رفت از بیکاری معمول است.

سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله كارآفريني، توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد است. درحالي كه در كشور ما به اشــتباه اين مفهوم صرفاً با اشتــغال‌زايي مترادف‌شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت كارآفريني پيش مي‌رويم. در اواخر دهه‌ی70 در بسياري از كشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزش‌ها و گرايش‌هاي جامعه و تغييرات جمعيت شناختي، موجي از كسب و كارهاي كوچك و افراد خود اشتغال به وجود آمد. همچنين‌ مطالعات‌ در ايران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در فاصله‌ سال‌هاي‌ 75 ـ 1355 هجري‌ شمسي‌ بيشترين‌ ميزان‌ اشتغال‌ جديد در اقتصاد ايران‌ به‌ شكل‌ كاركنان‌ مستقل‌ (خويش‌ فرما) بوده‌ است‌.

هدف از برگزاری این همایش ، نزدیکی وارتباط بیشتر بانوان کارآفرین باهم وآشنایی آنها با توانمندی ها وظرفیت های کارآفرینی ایشان برای شناسایی ، تحلیل وحل مشکلات وبرطرف کردن موانع موجود در فرآیند کارآفرینی بانوان ایران زمین است .

این همایش در پی معرفی توانمندی ها وظرفیت های بانوان کارآفرین  به جامعه ی کارآفرینی کشور ومدیران وتصمیم گیرندگان محترم این حوزه جهت شناسایی وارایه راه حل های مناسب برای حل مشکلات کارآفرینی وکسب وکار جامعه وبرون رفت از مشکلات اقتصادی موجود در سطح جامعه است .

اهداف اصلی این همایش را می توان به شرح زیر برشمارد :

1.شناسایی چالش‌ها و مشکلات پیشروی زنان در حوزه‌ی کارآفرینی و نیز اشتغال به کار و ارائه‌ی راه حل برای رفع این مشکلات،

2.برگزاری برنامه‌های آموزشی برای زنان در زمینه‌های نظیر تأمین اعتبار کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی و

3.معرفی رویه‌های موفق بین‌المللی در حوزه‌های گوناگون فعالیت زنان کارآفرین
4.دادن خدمات مشاوره‌ای به نهادهای دولت در زمینه‌ی تسهیل کارآفرینی زنان و آماده‌کردن مقدمات برای تصویب قوانین در این زمینه

5. افزایش دسترسی بانوان به سرمایه، اطلاعات و برنامه های دولت
6. تحقیقات عمیق و گسترده در زمینه‌ی تمام جوانب کارآفرینی زنان
7.افزایش دسترسی به کمک‌های دولتی
8. افزایش دسترسی به شبکه های حمایتی دولت ازجمله نگهداری از کودکان و مزایای بارداری و وضع حمل
9. آموزش تجاری وکسب وکاری بانوان
10.تسهیل ارتقای شغلی زنان و تشویق آنها به کارآفرینی و کسب مهارت‌های شغلی
11.آموزش زنان در زمینه‌ی فروش وصادرات محصولات کسب‌وکار و شرکت خود
12.استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه کارآفرینی برای بانوان
13.اصلاح وبهبود  ساختار بخش خدمات یعنی بخشی از اقتصاد که بیشترین تعداد زن کارآفرین در آن مشغول فعالیت هستند
14.ارتقای فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرینی با هدف کاهش نرخ  بیکاری بانوان و کمک به رشد اقتصادی کشور

15.تأسیس مراکز حرفه‌ای و شغلی برای فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی زنان

16. با توجه به اصل 44 قانون اساسی کشور، ارائه‌ی امکانات ویژه با نگرش جنسیتی برای بانوان

17.ارائه‌‌ی تسهیلات لازم برای دسترس آسان‌‌تر زنان به خدمات مالی

18. اهمیت دادن به کارآفرینی زنان و مشارکت آنان در اقتصاد خرد کشور در هر سن و سال

19.ارائه‌ی برنامه‌های آموزشی و کمک آموزشی برای گسترش کارآفرینی بانوان

20.حمایت قانونی از زنان و برنامه‌هایی مربوط به آنان با تأکید بر جنسیت

نقش بانوان در کارآفرینی

ويژگي‌هاي یک بانوی كارآفريــن

بانوان در کنار وظایفی که در منزل به عهده دارند، در امر کارآفرینی فعالیت دارند که ویژگی‌های آنان را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

داشتن چشم انداز: چشم انداز براي یک زن كارآفرين كاملاً شفاف و خالي از هرگونه ابهام بوده ولــذا قابل انتــقال به ديگران مي باشد.

مصمم بودن: عزم راسخ كارآفرينان به ویژه بانوان، مصمم از ايده‌هايجديد و فرصت‌ها و پيشنهادهاي شغلي ديگر چشم‌پوشي كرده و در مقابل به كاري كه برايخود برگزيده‌اند پايبند مي‌مانند.

تمركز:كارآفرين زن باید در تمام لحظات با تمركز بر چشم‌انداز، همه‌ی انرژي، وقت و ساير منابع را به هدف مصروف نمايد.

انگيزش: نياز به خودشكوفايي يكي از مهمترين انگيزه هاي كارآفرينان در محقق كردن چشم انداز خوداست.

وقف و از خودگذشتگي: زنان كارآفرين تمام زندگي خود را وقف كار نموده اند. بسيار سخت‌كوش هستند و پشتكار آنان مثال زدني اسـت. از دیدگاه نظریه‌پرداز مشهور، مک کللند کارآفرینی به طور عام شامل موارد زیر است:

نوآوري‌- خلاقيت ـ مخاطره‌پذيري‌ـ اعتماد به‌ نفس ـ دانش‌فني ـاستقلال- هدف‌گرایی ـ مركزكنترل ‌داخلي ـ عكس‌العمل‌ مثبت‌ نسبت‌ به‌ مشكلات‌ و موانع‌ـ توانايي‌به‌ايجادارتباطات‌ـ توفيق‌طلبي و تمايل‌به‌مسؤوليت‌پذيري‌.

نقش زنان در توسعه

یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه‌ی توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این‌رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می‌گردد. نکات مهمی در گسترش کارآفرینی زنان وجود دارد که به شرح زیر مطرح می‌شود:

– توجه به خصوصیات گروه هدف به‌ویژه نقش‌های دوگانه‌ی زنان هم به عنوان همسران خانه‌دار و هم به عنوان مادر در پرورش و نگهداری فرزندانشان و نیز یک فرد مشارکت‌کننده در درآمد خانواده؛
– شناسایی فرصت‌ها و خدمات مناسب کسب و کار که با انعطاف‌پذیری کافی جهت رویارویی با تغییرات میزان تقاضا در بازار کار وجود داشته باشد
– فراهم کردن آموزش مفید و موثر قابل دسترس و مرتبط همراه مدیریت مالی دقیق و پایدار
– شناسایی و تقویت کانون‌های مناسب برای خدمات مالی و غیر مالی به زنان کارآفرین
– تأسیس شبکه‌های کاری و اطمینان از هماهنگی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی
– آموزش افراد در بخش‌های دولتی و بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی یا اعتباری برای تشخیص توان اقتصادی کارآفرینان زن

مخاطبین همایش :

مخاطبین این همایش عبارتنداز :

– بانوان کارآفرین در حوزه های صتعت ، خدمات وکشاورزی

– بانوان کارآفرین برتر

– بانوان حاضر در اکوسیستم استارت آپی ( شامل بنیانگذاران ، هم بنیانگذاران ، مننتورها، ارزیابان ، سرمایه گذاران و…)

– بانوان فعال در شرکت های دانش بنیان

– بانوان فعال در حوزه های کارآفرینی اجتماعی ، فردی وسازمانی

– بانوان مسئول وسیاستگذار وتصمیم گیرنده ویا مجری در هریک از حوزه های کارآفرینی

– بانوان فعال به عنوان کنشگران کارآفرینی در سطح جامعه

– بانوان استاد ویا دانشجو فعال در حوزه ی کارآفرینی وکسب وکار

– بانوان مترجم ومولف

– بانوان شاغل در حوزه ی تولیدات خانگی

آشنایی با تعدادی از کتب مرتبط با کارآفرینی بانوان

کارگروه مدیریت همایش

شورای سیاستگذاری همایش

برگزارکنندگان همایش

زمان‌بندی همایش

       

روز اول

عنوان شروع پایان
قرآن وسرود ۸:۳۰ ۸:۵۰
خوش آمدگویی وافتتاحیه ۸:۵۰ ۹:۱۰
سخنرانی اول – نگاهی به نقش بانوان در توسعه کارآفرینی وکسب وکار ۹:۱۰ ۹:۴۰
سخنرانی دوم- کسب وکارهای استارت آپی وبانوان ۹:۴۰ ۱۰:۱۰
سخنرانی سوم- کسب وکارهای خانگی وبانوان ۱۰:۱۰ ۱۰:۴۰
استراحت وپذیرایی وبازدید از نمایشگاه جانبی ۱۰:۴۰ ۱۱:۱۰
سخنرانی اولین بانوی برترکارآفرین ۱۱:۱۰ ۱۱:۴۰
سخنرانی دومین بانوی برترکارآفرین ۱۱:۴۰ ۱۲:۱۰
سخنرانی سومین بانوی برترکارآفرین ۱۲:۱۰ ۱۲:۴۰
سخنرانی چهارم- الگوهای توسعه کارآفرینی بانوان درایران وجهان ۱۲:۴۰ ۱۳
نماز وناهار ۱۳ ۱۴
سخنرانی چهارمین بانوی برترکارآفرین ۱۴ ۱۴:۵۰
سخنرانی پنجمین بانوی برترکارآفرین ۱۴:۵۰ ۱۵:۱۰
استراحت وپذیرایی وبازدیداز نمایشگاه جانبی ۱۵:۱۰ ۱۵:۴۰
اجرای سمیتئاتر- با موضوع کارآفرینی بانوان ۱۵:۴۰ ۱۶:۱۰
تقدیرواهدای جوایز به بانوان برترکارآفرین ۱۶:۱۰ ۱۶:۴۰
سخنرانی اختتامیه ۱۶:۴۰ ۱۷

حامیان همایش

سوالات متداول

پیش‌نیاز های علمی واجرایی شرکت در این همایش چیست؟
به عنوان یک بانوی ایرانی ویا بانوی کارآفرین ایرانی ،توصیه اکیدا می کنیم حتما دراین همایش شرکت کنید .
اطلاعات مورد نیاز برای حضور در این رویداد چیست؟
در صورت ثبت نام ، اطلاعات وفایل های اموزشی برنامه برای شما ایمیل خواهد شد .
بلیت پرینت شود یا خیر؟
ارایه پرینت بلیت ویا فایل الکترونیکی آن برای حضوردراین همایش قابل قبول است .
آیا امکان پس دادن بلیت و عودت وجه وجود دارد؟
خیر- لطفا در خرید خود دقت کنید .
آیا می توانم از خدمات هاب کارآفرینی در خصوص موضوعات کارآفرینی استفاده نمایم؟
بله- از هم اکنون می توانید از خدمات کوچینگ ، تربیت کوچ ، ارایه خدمات مشاوره یی ویا خدمات فروش وبازاریابی هاب کارآفرینی ایران به بانوان ایرانی استفاده نمایید .

سایر رخدادهای ما را دنبال کنید :


شما می توانید سایر رخدادهای  هاب کارآفرینی ایران  را از طریق مراجعه به لینک های زیر در سایت ایوند دنبال کنید :

https://evnd.co/aI2ga  https://evnd.co/1Dh63

https://evnd.co/V7Ly8
https://evnd.co/C3rQm

https://evnd.co/0BadY
https://evnd.co/udFsY

https://evnd.co/tEd5G
https://evnd.co/UrLLz

https://evnd.co/mYoWe
https://evnd.co/aJUUf

https://evnd.co/lqe3t
https://evnd.co/DJ7FO

https://evnd.co/wRXnO
https://evnd.co/f9a4j

https://evnd.co/9DEzt

یک توصیه مهم به مشتاقان دریافت خدمات رایگان مشاوره وکوچینگ راه اندازی کسب وکار


قبل از ورود به دنیای کارآفرینی وکسب وکار ، توصیه می کنیم حتما کتاب زیررا مطالعه کنید :

تلفن تماس برای خرید کتاب :

00982122059814

منبع : ایوند
قیمت بلیت :
بلیت معمولی ویژه حضور در همایش واستفاده از سخنرانی ها ومطالب علمی
۲۹ خرداد
۳۰۰,۰۰۰

بلیت دیرهنگام ویژه شرکت در همایش واستفاده از سخنرانی ها ومطالب علمی – برای افراد وسازمان های آینده نگر

با خریداین بلیت ، شانش حضوردربین بانوان کارآفرینان کشور وآشنایی با آنها را به خود می دهید وبا روش های توسعه ی کارآفرینی وکسب وکار برای بانوان آشنا می شوید .

۲۹ خرداد
۲۰۰,۰۰۰

بلیت زودهنگام ویژه حضور در همایش واستفاده از سخنرانی ها ومطالب علمی – برای بانوان کارآفرین فوق هوشمند

با خریداین بلیت ، حداقل از66% تخفیف برخوردارخواهید شد .

۲۹ خرداد
۱۰۰,۰۰۰
تمام شد

بلیت طلایی حمایت از رویداد

با خریداین بلیت امتیازات زیر به شما تعلق می گیرد :
– درج لوگوی شما در برنامه واقلام تبلیغاتی دیجیتالی برنامه
– پخش تیزر دو دقیقه ای شما در سالن اصلی برنامه
– امکان سخنرانی نماینده شما در سالن اصلی به مدت 10 دقیقه
– اهدای لوح تقدیر از شما به عنوان حامی طلایی
– اهدای 5 بلیت رایگان برای حضور همکاران شما در برنامه
– قراردادن استند حامی در سالن اصلی پایین پله های اصلی
– ارایه اطلاعات شرکت کننده ها به حامی
– ارسال یک پیامک 3000 شماره ای با مضمون حمایت حامی از برنامه
– ارسال یک ایمیل 5000 شماره ای از بروشور برنامه که لوگوی حامی روی آن درج شده باشد

۲۹ خرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰

بلیت حمایت نقره ای رویداد

با خریداین بلیت، امتیازات زیر به شما تعلق می گیرد :
– درج لوگوی شما در برنامه واقلام تبلیغاتی دیجیتالی برنامه
– پخش تیزر دو دقیقه ای شما در سالن اصلی برنامه
– امکان سخنرانی نماینده شما در سالن اصلی به مدت 10 دقیقه
– اهدای لوح تقدیر از شما به عنوان حامی طلایی
– اهدای 2 بلیت رایگان برای حضور همکاران شما در برنامه
– ارسال یک پیامک 1000 شماره ای با مضمون حمایت حامی از برنامه
– ارسال یک ایمیل 2000 شماره ای از بروشور برنامه که لوگوی حامی روی آن درج شده باشد کمتر

۲۹ خرداد

۷,۰۰۰,۰۰۰

بلیت برنزی حمایت از رویداد

با خریداین بلیت امتیازات زیر به شما تعلق می گیرد :
– درج لوگوی شما در برنامه واقلام تبلیغاتی دیجیتالی برنامه
– اهدای لوح تقدیر از شما به عنوان حامی طلایی
– اهدای 2 بلیت رایگان برای حضور همکاران شما در برنامه
– ارسال یک پیامک 1000 شماره ای با مضمون حمایت حامی از برنامه
– ارسال یک ایمیل 1000 شماره ای از بروشور برنامه که لوگوی حامی روی آن درج شده باشد

۲۹ خرداد

۵,۰۰۰,۰۰۰

بلیت عادی ویژه حضور در همایش واستفاده از سخنرانی ها ومطالب علمی -برای بانوان وکارآفرینان آینده نگر

با خریداین بلیط می توانیداز30% تخفیف برخوردار شوید .

۲۹ خرداد
۱۵۰,۰۰۰
تمام شد

بلیت استفاده از غرفه های نمایشگاهی همایش

با خریداین بلیت یک غرفه ی 5 متری بابت نمایش فعالیتها ، محصولات وخدمات وکسب وکار شما در اختیارتان قرار خواهد گرفت .

۲۹ خرداد
۴۰۰,۰۰۰
تعداد
۱
۲
۳

بلیت استفاده از امکانات تبلیغاتی همایش

با خریداین بلیت امکانات وخدمات زیر در اختیار شما قرار داده می شود :
1- پخش دونوبت تیزر1 دقیقه ای شما درسالن اصلی همایش
2- قراردادن بروشورها واقلام تبلیغاتی شما در کیف مدعوین
3- تحویل یک میزیک متری به شما برای پخش اقلام تبلیغاتی خود

۲۹ خرداد
۲۰۰,۰۰۰

بلیت ویژه سخنرانی در همایش وبیان تجارب ودیدگاه ها ومعرفی کسب وکار خود

با خریداین بلیت ، می توانیدبه مدت 10 دقیقه در جمع سخنران همایش ، به ایراد سخنرانی پرداخته وکسب وکار خود را به حضار معرفی نمایید .

۲۹ خرداد
۳,۰۰۰,۰۰۰

بلیت دریافت خدمات کارآفرینی از کوچ های ارشد هاب کارآفرینی ایران برای راه اندازی ویا توسعه ی کسب وکار

از هم اکنون با خریداین بلیت ، می توانید (از طریق تماس با شماره تلفن( 02122041812)از خدمات کوچینگ هاب کارآفرینی ایران در زمینه ی راه اندازی ویا توسعه کسب وکار خود استفاده نمایید .با خریداین بلیت ، شما می توانید طی دو جلسه ی حضوری 2 ساعته در دفتر هاب کارآفرینی ایران (در تهران ) حضور یافته واز راهنمایی های کوچ های ارشد ما بهره مند گردید .بانوان شهرستانی نیز می توانند با خریداین بلیت ، به مدت 6 ساعت از طریق شبکه های اجتماعی از خدمات ما بهره مند گردند.

۲۹ خرداد
۲,۰۰۰,۰۰۰

بلیت درخواست خدمات فروش وبازاریابی برای محصولات وخدمات بانوان

با ثبت نام برای این بلیت ومعرفی محصولات وخدمات خود برای فروش وبازاریابی ، کوچ های ارشد هاب کارآفرینی ایران با شما تماس می گیرند تا در زمینه فروش وبازاریابی محصولات وخدمات ، به شما راهنمایی های لازم را ارایه نمایند .
لطفا پس از تهیه این بلیت ، درخواست ومشخصات محصولات و خدمات خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید :
KSCGROUPP@GMAIL.COM

کمتر

۲۹ خرداد
رایگان

بلیت فوق طلایی برای بانوان فوق باهوش

خریداین بلیت را به بانوان باهوش وکارآفرین توصیه می کنیم

۲۹ خرداد
۵۰,۰۰۰

تاریخ

خرداد 29 1399

زمان

09:00 ق.ظ - 05:00 ب.ظ

موقعیت

تهران سالن الغدیر
تهران - پل گیشا- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - سالن الغدیر
هاب کارآفرینی ایران

برگزار کننده

هاب کارآفرینی ایران
شماره تلفن
22059814-22041812
ایمیل
info@iehubb.ir
ثبت نام
X

تاریخ و اطلاعات رویداد

رویدادی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

برای امنیت ، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز Google استحریم خصوصیسیاست وشرایط استفاده.

من با این شرایط موافقم.

فهرست